Wprowadzenie Menu główne

Polityka prywatności

Polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

Nowe przepisy, a w szczególności art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO nakładają na nas obowiązek zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych oraz przekazania Państwu informacji odnośnie przetwarzania danych. W związku z tym, informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma:
ERTEA SE, z siedzibą w Klimentska 1746/52, 110 00 Praga, NIP CZ09108033, Regon 09108033, zarejestrowany w Sądzie Miejskim w Pradze pod spisovou značkou H 2341 pod sygnaturą akt H 2341.